Άλλα προϊόντα

Block or unblock a contact in Norton Privacy Manager

Norton Privacy Manager lets you block contacts in your iOS and Android contact list.

Block calls and messages of a contact on Android or iOS

 1. Launch Norton Privacy Manager.

 2. Enter the password that you provided when setting up Norton Privacy Manager and tap Unlock App.

  If you are prompted to sign in with Touch ID or Face ID, tap them and follow the on-screen instructions.

 3. In the top-right corner of the Sudo screen, tap the icon and tap Contacts.

 4. From the All Contacts drop-down list, tap the contact which you want to block.

 5. In the Contact Details page, tap Block Calls and Text from this Contact to block the contact.

 6. In the confirmation page, tap Yes.

  To unblock the contact, navigate to the blocked contact screen and tap Unblock this Contact.

Block emails of a contact on iOS

 1. Launch Norton Privacy Manager.

 2. Enter the password that you provided when setting up Norton Privacy Manager and tap Unlock App.

  If you are prompted to sign in with Touch ID or Face ID, tap them and follow the on-screen instructions.

 3. In the top-right corner of the Sudo screen, tap the icon and tap Contacts.

 4. From the All Contacts drop-down list, tap the contact which you want to block.

 5. In the Contact Details page, tap Block Email from this Contact to block the contact.

 6. In the confirmation page, tap Yes.

  You can also block an email of a contact when you receive them by tapping the arrow next to the name of the sender. Tap Block email from this sender and tap Yes in the conformation window to block the email from the contact.

Since 2008, Norton Labs has allowed us to foster a dialogue with technology enthusiasts and early adopters around new innovative products and services we bring to the market. We invite all forms of feedback to help us create and improve online privacy solutions for digital citizens today and tomorrow.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v128065443
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2019