Άλλα προϊόντα

Ρύθμιση παραμέτρων της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στο Norton

Ενδεχομένως να θέλετε να προσαρμόσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για διάφορους λόγους. Ενδεχομένως να έχετε αποκτήσει μία νέα μονάδα δίσκου την οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για αντίγραφα ασφαλείας. Μπορεί να αποφασίσετε ότι ένας διαφορετικός προγραμματισμός είναι περισσότερο εύχρηστος από αυτόν που έχετε επιλέξει. Ίσως αποφασίσετε να προσθέσετε συγκεκριμένα αρχεία ή φακέλους στα αντίγραφα ασφαλείας.

Ρύθμιση παραμέτρων των αντιγράφων ασφαλείας

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

 4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, δίπλα στο στοιχείο Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση.

 5. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, στην καρτέλα Τι, στην ενότητα Πηγές, ορίστε τις μονάδες δίσκου ή τον προορισμό Τα έγγραφά μου από τις οποίες επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων ή φακέλων.

 6. Στην περιοχή Τύποι αρχείων, επιλέξτε τις κατηγορίες αρχείων για τις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.

  Αν δεν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, καταργήστε την επιλογή από αυτήν την κατηγορία. Για να προσθέσετε επιπλέον αρχεία ή φακέλους, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Συμπερίληψη αρχείου ή Συμπερίληψη φακέλου για να επιλέξετε τα αρχεία ή τους φακέλους.

 7. Για να αλλάξετε τον προορισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, στην καρτέλα Πού, επιλέξτε το νέο προορισμό.

 8. Για να αλλάξετε τον προγραμματισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, στην καρτέλα Πότε, επιλέξτε τον επιθυμητό προγραμματισμό από τη λίστα. Ανάλογα με τον προγραμματισμό σας, επιλέξτε Ώρα έναρξης, Ημέρα ή Ημέρα του μήνα.

  Από προεπιλογή, ο προγραμματισμός είναι ρυθμισμένος στο Αυτόματο.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων και έπειτα επιλέξτε Κλείσιμο.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v59841489
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2020