Άλλα προϊόντα

Εμφανίζεται το σφάλμα «Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου ή η συσκευή προορισμού είναι συνδεδεμένη...» κατά την εκτέλεση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε τοπικό μέσο αποθήκευσης με χρήση του Norton

Αυτά τα βήματα ισχύουν για την τρέχουσα έκδοση του Norton. Αν διαθέτετε παλαιότερη έκδοση ή αν δεν γνωρίζετε την έκδοση του προϊόντος, επισκεφθείτε το Norton Update Center.

ΒΗΜΑ 1

Δημιουργία νέου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

 4. Δίπλα στο στοιχείο Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση.

 5. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, δίπλα στο στοιχείο Σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας.

 6. Καταχωρίστε ένα όνομα για το νέο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας κι έπειτα κάντε κλικ στο OK.

 7. Στην καρτέλα Τι, ελέγξτε τις μονάδες δίσκου ή Τα έγγραφά μου στην περιοχή Πηγές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, από όπου επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τα αρχεία ή τους φακέλους σας.

 8. Στην περιοχή Τύποι αρχείων, επιλέξτε τις κατηγορίες αρχείων για τις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.

  Αν δεν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, καταργήστε την επιλογή από αυτήν την κατηγορία. Για να προσθέσετε επιπλέον αρχεία ή φακέλους, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή εξαίρεση αρχείων και φακέλων και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Συμπερίληψη αρχείου ή Συμπερίληψη φακέλου για να επιλέξετε τα αρχεία ή τους φακέλους.

 9. Στην καρτέλα Προορισμός, βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σωστό προορισμό.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

ΒΗΜΑ 2

Διαγραφή του παλιού συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

 4. Δίπλα στο στοιχείο Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση.

 5. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να διαγράψετε.

 6. Δίπλα στο στοιχείο Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 7. Στο παράθυρο Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το στοιχείο Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v58346509
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2020