Άλλα προϊόντα

Έλεγχος εύρους ζώνης δικτύου χρησιμοποιώντας τον Περιορισμό χρήσης δικτύου

Ο Περιορισμός χρήσης δικτύου σάς επιτρέπει να ελέγχετε το εύρος ζώνης δικτύου που χρησιμοποιεί το Norton. Από προεπιλογή, το στοιχείο Περιορισμός χρήσης δικτύου είναι ενεργοποιημένο και ορισμένο στην επιλογή Χωρίς όριο. Σε Windows 8 ή νεότερη έκδοση, η προεπιλεγμένη πολιτική είναι ρυθμισμένη στην επιλογή Αυτόματο. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση του Περιορισμού χρήσης δικτύου για να μειώσετε το εύρος ζώνης που χρησιμοποιεί το Norton αν η σύνδεση στο Internet είναι αργή.

Αν δεν θέλετε να περιορίσετε τη χρήση του Internet από το Norton, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον Περιορισμό χρήσης δικτύου ή να ρυθμίσετε την πολιτική δικτύου στην επιλογή Χωρίς όριο.

Περιορισμός του εύρους ζώνης που χρησιμοποιεί το Norton

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 4. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στη γραμμή Περιορισμός χρήσης δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση. Αν η επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων είναι απενεργοποιημένη, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Ενεργοποίηση.

 5. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις περιορισμού χρήσης δικτύου, στη στήλη Πολιτική, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στη σύνδεση δικτύου για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε μια πολιτική.

 6. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Αυτόματο Επιτρέπει στο Norton να λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις προϊόντος και ορισμών ιών με βάση την πολιτική περιορισμού χρήσης δικτύου των Windows.

   Η επιλογή Αυτόματο διατίθεται μόνο σε Windows 8 ή νεότερη έκδοση.

  • Χωρίς όριο Επιτρέπει στο Norton να χρησιμοποιεί το απαιτούμενο εύρος ζώνης για τη λήψη όλων των ενημερώσεων προϊόντος και ορισμών ιών. Αν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή παλαιότερη έκδοση, η προεπιλεγμένη πολιτική είναι ορισμένη στην επιλογή Χωρίς όριο.

  • Οικονομική χρήση Επιτρέπει στο Norton να αποκτά πρόσβαση στο Internet μόνο για τη λήψη σημαντικών ενημερώσεων προϊόντος και ορισμών ιών. Αν η σύνδεσή σας στο Internet είναι περιορισμένη, η επιλογή Οικονομική χρήση διασφαλίζει την προστασία σας από σημαντικές απειλές ασφαλείας.

  • Χωρίς κίνηση Αποκλείει το Norton από τη σύνδεση στο Internet. Αν επιλέξετε αυτήν την πολιτική, το Norton δεν μπορεί να εκτελεί λήψη σημαντικών ενημερώσεων ορισμών ιών και προγραμμάτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανούς κινδύνους και επιθέσεις ιών.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή OK.

 8. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Η επιλογή Περιορισμός χρήσης δικτύου σάς επιτρέπει να ορίσετε πολιτικές, για να περιορίσετε τη χρήση του Internet από το Norton. Μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος του εύρους ζώνης του δικτύου που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Norton.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v54476847
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021