Άλλα προϊόντα

Προσδιορισμός της χρήσης Internet για το Norton

Η λειτουργία Περιορισμός χρήσης δικτύου σάς επιτρέπει να ελέγχετε το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται από το Norton. Από προεπιλογή, η λειτουργία Περιορισμός χρήσης δικτύου είναι ενεργοποιημένη και έχει οριστεί στην επιλογή Αυτόματο. Αν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή παλαιότερη έκδοση, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ορισμένη στην επιλογή Χωρίς όριο. Αν έχετε αργή σύνδεση στο Internet, μπορείτε να μειώσετε το εύρος ζώνης που χρησιμοποιεί το Norton. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις πολιτικές επικοινωνίας για όλες τις συνδέσεις δικτύου που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Περιορισμός χρήσης δικτύου.

Προσδιορισμός της χρήσης Internet για το Norton

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 4. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στη γραμμή Περιορισμός χρήσης δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση. Αν η επιλογή Διαμόρφωση είναι απενεργοποιημένη, μετακινήστε τον διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Ενεργοποίηση.

 5. Στο παράθυρο ρυθμίσεων Περιορισμός χρήσης δικτύου, στη στήλη Πολιτική, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στη σύνδεση δικτύου για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε μια πολιτική.

 6. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Αυτόματο Επιτρέπει στο Norton να λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις προϊόντος και ορισμών ιών με βάση την πολιτική περιορισμού χρήσης δικτύου των Windows.

   Η επιλογή Αυτόματο διατίθεται μόνο σε Windows 8 ή νεότερη έκδοση.

  • Χωρίς όριο Επιτρέπει στο Norton να χρησιμοποιεί το απαιτούμενο εύρος ζώνης για τη λήψη όλων των ενημερώσεων προϊόντος και ορισμών ιών. Αν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή παλαιότερη έκδοση, η προεπιλεγμένη πολιτική είναι ορισμένη στην επιλογή Χωρίς όριο.

  • Οικονομική χρήση Επιτρέπει στο Norton να αποκτά πρόσβαση στο Internet μόνο για τη λήψη σημαντικών ενημερώσεων προϊόντος και ορισμών ιών. Αν η σύνδεσή σας στο Internet είναι περιορισμένη, η επιλογή Οικονομική χρήση διασφαλίζει την προστασία σας από σημαντικές απειλές ασφαλείας.

  • Χωρίς κίνηση Αποκλείει το Norton από τη σύνδεση στο Internet. Αν επιλέξετε αυτήν την πολιτική, το Norton δεν μπορεί να εκτελεί λήψη σημαντικών ενημερώσεων ορισμών ιών και προγραμμάτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανούς κινδύνους και επιθέσεις ιών.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή OK.

 8. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v54476820
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021