Άλλα προϊόντα

Βοηθήστε το Norton Community Watch για να προσδιορίσει πιθανές νέες απειλές για Mac

Το Norton Community Watch επιτρέπει στους χρήστες προϊόντων ασφάλειας της Norton να βοηθήσουν στη βελτίωση της αναγνώρισης και στη μείωση του χρόνου για την παροχή προστασίας από νέες απειλές ασφάλειας. Το πρόγραμμα συλλέγει επιλεγμένα δεδομένα ασφάλειας και εφαρμογών και υποβάλλει τα δεδομένα στη Norton για ανάλυση για τον εντοπισμό των νέων απειλών και των πηγών των. Το πρόγραμμα βοηθά στην κατασκευή καλύτερου, ισχυρότερου προϊόντος ασφάλειας, αναλύοντας τα δεδομένα που αποστέλλονται από τον χρήστη.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιωτικό απόρρητο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Norton αποκτά πρόσβαση, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα για συγκεκριμένα προϊόντα.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Norton Community Watch

  1. Εκκινήστε το Norton.

    Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους ή στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  3. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

  4. Στη γραμμή Norton Community Watch μετακινήστε τον διακόπτη στην θέση Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127152245
Λειτουργικό σύστημα: Mac
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023