Άλλα προϊόντα

Εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση λόγω εργασιών συντήρησης στον λογαριασμό ηλεκτρονικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας»

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει αν δεν έχετε ενημερώσει το Norton στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Εύρεση του αριθμού έκδοσης του Norton

  1. Εκκινήστε το Norton.

    Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

  3. Στο παράθυρο Κέντρο βοήθειας, στην ενότητα Γενικές πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.

    Σημειώστε τον αριθμό έκδοσης. Ο αριθμός έκδοσης εμφανίζεται με την ακόλουθη μορφή: 22.x.x.xx

Ανάλογα με την έκδοση του προϊόντος, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v121026853
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2019