Άλλα προϊόντα

You have used all your available Norton Security installs

Norton Security lets you install on up to ten different devices. If you reach this limit, you cannot install on another device. You may need to remove an unused installation or purchase a different product to meet your needs.

Choose the number of devices (or operating systems) you need to protect to determine the best solution.

For more information, see the Norton Security Acceptable Use Policy.

Ten or fewer devices to protect?

If you have installed your product on a device you are no longer using, you can transfer the license to a new device.

 1. Sign in to your account.

  If you have obtained your product from a service provider, use the partner login link and partner challenge code, or 4-digit partner unit ID you received in your welcome mail.

 2. On the top-right corner of the page, hover over the account icon or photo and click My Subscriptions.

 3. On the My Account page, on the My Subscriptions tab, select the product you want to manage.

 4. Under the product, click Manage Licenses.

 5. In the pop-up window, choose the device that you no longer use, and then under Remove License, click the bin icon.

 6. Click Remove to confirm.

 7. To install Norton on a new device, click Download.

 8. In the Get Started page, click Send Download Link. Follow the on-screen instructions to download and install the product on a different device.
   

More than ten devices?

If your license of Norton Security does not meet your device coverage needs, you may need to purchase another product to cover all your devices. To maximize the value you receive, answer the questions below for our product recommendation.

Are you using your Norton Security license to protect any Mobile devices?

Protect your mobile devices by purchasing Norton Mobile Security. If needed, free up the Norton installs to use on additional devices.

Buy Norton Mobile Security.

Are you using Norton Security on Mac or on a Windows device that doesn't need the backup feature?

Protect the devices that don't require the backup feature by purchasing Norton Security. If needed, free up the Norton Security installs to use on additional devices.

Buy Norton Security.

Are you using Norton Security on Windows devices that need the backup feature, and your additional device is a Windows device that requires backup?

With a new license to Norton Security, you can protect additional devices with the same features of your current license.

Buy Norton Security Premium.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v101659009
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/01/2024