Άλλα προϊόντα

Εμφανίζεται το μήνυμα: «Έχετε χρησιμοποιήσει πλήρως το χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης που διαθέτετε. Προσθέστε περισσότερο χώρο αποθήκευσης»

Αυτά τα βήματα ισχύουν για την τρέχουσα έκδοση του Norton. Αν διαθέτετε παλαιότερη έκδοση ή αν δεν γνωρίζετε την έκδοση του προϊόντος, επισκεφθείτε το Norton Update Center.

Το Norton παρακολουθεί τον χώρο αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας και σας ενημερώνει όταν χρειάζεστε περισσότερο χώρο. Διαγράψτε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που δεν χρειάζεστε πλέον για να αυξήσετε τον χώρο αποθήκευσης.

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

  1. Εκκινήστε το Norton.

    Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

  3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε να διαγράψετε.

  4. Δίπλα στο στοιχείο Backup Set, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  5. Στο παράθυρο Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας, επιλέξτε το στοιχείο Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας.

  6. Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

Αν λάβετε ειδοποίηση ότι δεν διαθέτετε πλέον χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης, μπορείτε να αγοράσετε επιπρόσθετο χώρο αποθήκευσης ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100415165322EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 22/07/2020