Άλλα προϊόντα

Διαμόρφωση των λειτουργιών προστασίας από κλοπή στο Norton Mobile Security

Μπορείτε να διαμορφώσετε το Norton Mobile Security ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τις διαφορετικές λειτουργίες προστασίας από κλοπή στη συσκευή Android σας.

Διαμόρφωση λειτουργιών προστασία από κλοπή σε συσκευή Android

 1. Εκκινήστε το Norton Mobile Security.

 2. Στο κάτω μέρος της κύριας οθόνης, πατήστε το εικονίδιο Συσκευή και έπειτα πατήστε την επιλογή Προστασία από κλοπή.

 3. Πατήστε Ρύθμιση για να εκκινήσετε τις ρυθμίσεις του Διαχειριστή συσκευής.

  Αν έχετε ρυθμίσει ήδη τη λειτουργία Προστασία από κλοπή, μεταβείτε στη γραμμή 8 για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις προστασίας από κλοπή.

 4. Πατήστε Ενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση αυτής της εφαρμογής διαχείρισης συσκευής για να ενεργοποιήσετε τον Διαχειριστή συσκευής για το Norton Mobile Security.

 5. Αν η Υπηρεσία τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή σας, μεταβείτε στην οθόνη ρύθμισης της λειτουργίας Προστασία από κλοπή και πατήστε την επιλογή Ρύθμιση δίπλα στο στοιχείο Εντοπισμός.

 6. Στις ρυθμίσεις της ενότητας Θέση, μετακινήστε το ρυθμιστικό δίπλα στο στοιχείο Θέση για να το ενεργοποιήσετε.

 7. Εξέλθετε από τις ρυθμίσεις της ενότητας Θέση.

 8. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Σβήσιμο ασφαλείας, μετακινήστε το ρυθμιστικό δίπλα στο στοιχείο Σβήσιμο ασφαλείας για να το ενεργοποιήσετε.

  Η λειτουργία Σβήσιμο ασφαλείας διαγράφει τα δεδομένα από τη συσκευή σας με ασφάλεια μετά από 10 αποτυχημένες απόπειρες ξεκλειδώματος.

 9. Για να κλειδώσετε τη συσκευή όταν η κάρτα SIM αφαιρεθεί ή αντικατασταθεί, μετακινήστε το ρυθμιστικό δίπλα στο στοιχείο Κλείδωμα κάρτας SIM για να το ενεργοποιήσετε.

  Η λειτουργία Κλείδωμα κάρτας SIM δεν λειτουργεί με συσκευές που υποστηρίζουν δύο κάρτες SIM.

 10. Εξέλθετε από το Norton Mobile Security όταν ολοκληρώσετε την ενημέρωση των ρυθμίσεων προστασίας από κλοπή

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v78021963
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 08/11/2019