Άλλα προϊόντα

Features of Norton Snap

Norton Snap is a QR code scanner that protects you, your mobile device, and your important Stuff from online threats by warning you of dangerous QR codes and blocking unsafe websites before they load on your device.

Key features and benefits:

  • QR Code Scanner:

   • Automatically scans QR codes and checks to see if they're safe or if they link to fake or malicious sites that are set up to scam you

   • Checks the safety of websites before they load on your device.

  • Norton Safe Web:

   • Identifies the trusted sites and lets you visit them immediately

   • Blocks unsafe, fake, and phishing sites and stops online threats even before your browser loads.

   • Shows you the complete, expanded website address the QR code links to, so you can see where it goes before you click on it.

  • Norton Rating:

   • Easy-to-read rating icon lets you know if a site is secure or not.

   • Clicking the rating icon takes you to the full Norton Safe website, which provides in-depth information about the site, including country of origin and what safety or security issues were found.

  • Share Snap:

   • Sends a quick message to friends, so you can let them know what sites are worth visiting.

   • Gives you a variety of ways to share: Gmail, Google Docs, Dropbox, Evernote, Facebook, Google+, Twitter, and even texts and other code scanners.

Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v64690996
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 21/06/2019