Άλλα προϊόντα

System requirements for Norton Snap

To install Norton Snap on your device, your device must meet the following minimum requirements:

System requirements

  • Device Requirement:

   • Android phones and tablets

   • 1 MB of storage

   • Camera with optional flash

   • Internet connection

  • Operating Systems:

   • Android OS 4.1 or later

Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v64690974
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 21/06/2019