Άλλα προϊόντα

Learn more about the high data usage displayed for Norton 360 app for iOS

When the Internet Security feature in Norton 360 app is enabled, it monitors all the Internet traffic on the device. Since Norton 360 app touches each network packet originating from any installed app that accesses the Internet, iOS attributes the total data usage by any app to Norton 360 app. This behavior results in inappropriately high data usage being attributed to Norton 360 app in Data usage statistics. The actual data usage by Norton 360 app is far less than what is displayed.

Additionally, the amount of data that is transmitted over the (carrier/WiFi) network remains largely unchanged and does not cause any significant increase in the data charges from service providers. Service providers monitor the data usage based on the user sessions, and do not charge based on the iOS data usage statistics.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v130715802
Λειτουργικό σύστημα: iOS
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023