Άλλα προϊόντα

Learn more about the high battery usage displayed for Norton 360 app for iOS

Battery usage statistics in iOS settings are calculated using an algorithm that considers multiple factors including the radio or the cellular data usage that an app initiates.

When the Internet Security feature in Norton 360 app is enabled, it monitors all the Internet traffic on the device. Since Norton 360 app touches each network packet originating from any app that accesses Internet, iOS attributes the total Internet access time by any app to Norton 360 app. This behavior results in inappropriately high battery usage being attributed to Norton 360 app in Battery usage statistics. The actual battery usage by Norton 360 app is far less than what is displayed.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v129651410
Λειτουργικό σύστημα: iOS
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023