Άλλα προϊόντα

View and respond to Wi-Fi Security alerts for iOS

Wi-Fi Security scans the wireless network that your device is connected to and checks for:

  • SSL Stripping

  • SSL Decryption

  • Content Manipulation

  • Suspicious Network Hardware

  • Hotspot Reputation

Wi-Fi Security automatically performs a security check every time you connect to a Wi-Fi network and recommends solutions to problems it identifies.

View and respond to Wi-Fi Security alerts

  1. From the Home screen, launch Norton Mobile Security app.

  2. At the bottom of the screen, tap Security. On the Security screen, wait for the Wi-Fi Security check to finish.

  3. If Wi-Fi Security identifies any security risks with the wireless network, read the on-screen recommendations and steps to fix it.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127668426
Λειτουργικό σύστημα: iOS
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2019