Άλλα προϊόντα

Set up Web Protection for iOS

Norton Web Protection works on any iOS browser to detect websites that contain viruses, spyware, malware, or other security threats.

Set up Web Protection

  1. From the Home screen, launch the Norton Mobile Security app.

  2. At the bottom of the screen, tap Web Protection icon.

  3. Tap Set Up Now.

  4. If you get a pop-up to add VPN configurations, tap Allow.

  5. Follow the on-screen instructions.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126956066
Λειτουργικό σύστημα: iOS
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2019