Άλλα προϊόντα

Ρύθμιση της ανάκτησης από λυτρισμικό λογισμικό στο Norton Mobile Security

Το λυτρισμικό λογισμικό είναι τύπος κακόβουλου λογισμικού που σας κλειδώνει έξω από τα σημαντικά αρχεία ή τον υπολογιστή σας και σας εκβιάζει για λύτρα για να αποφύγετε την κακή χρήση ή τη διαγραφή δεδομένων. Τα δεδομένα σας είναι κρυπτογραφημένα και δεν μπορείτε να τα ανακτήσετε εκτός εάν πληρώσετε λύτρα. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα ανακτήσετε την πρόσβαση όταν πληρώσετε τα λύτρα.

Η λειτουργία Ανάκτηση από λυστρισμικό λογισμικό στο Norton Mobile Security εκτελεί σάρωση και σας επιτρέπει να καταργείτε τις επιθέσεις λυτρισμικού λογισμικού από τη συσκευή σας.

Η λειτουργία Ανάκτηση από λυτρισμικό λογισμικό είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android. Για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android 7.x ή νεότερη έκδοση, η λειτουργία Ανάκτηση από λυτρισμικό λογισμικό είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Ανάκτηση από λυτρισμικό λογισμικό

  1. Από την αρχική οθόνη, εκκινήστε την εφαρμογή Norton Mobile Security.

  2. Στην επάνω αριστερή γωνία, πατήστε το εικονίδιο του μενούκαι έπειτα πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις εφαρμογών.

  3. Κυλήστε προς τα κάτω στις ρυθμίσεις έως ότου εντοπίσετε την ενότητα Σαρώσεις. Δίπλα από το στοιχείο Λυστρισμικό λογισμικό πατήστε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

  4. Πατήστε Επόμενο για να εκκινήσετε τις ρυθμίσεις του Διαχειριστή συσκευής.

  5. Πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να ενεργοποιήσετε τον Διαχειριστή συσκευής για το Norton Mobile Security.

  6. Εφόσον σας ζητηθεί, μετακινήστε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή Να επιτρέπεται η εμφάνιση πάνω από άλλες εφαρμογές στη θέση Ενερ. για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ανάκτηση από λυτρισμικό λογισμικό στη συσκευή σας.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126289637
Λειτουργικό σύστημα: Android
Τελευταία τροποποίηση: 08/11/2019