Άλλα προϊόντα

FAQ: Norton Ad Blocker

Norton Ad Blocker enhances your browsing experience by blocking unwanted ads in your Safari browser.

The following FAQ helps you with some common queries about Norton Ad Blocker.

What operating systems does Norton Ad Blocker support?

Currently, Norton Ad Blocker is available only for iOS.

How do I download Norton Ad Blocker?

You can download Norton Ad Blocker on your iOS device from iTunes Store.

For more information, read Download and install Norton Ad Blocker.

How do I install Norton Ad Blocker after I download it?

 1. After the download finishes, Ad Blocker icon appears on the device's Home screen. Tap the Ad Blocker icon to launch the app.

 2. Read the Norton License Agreement and Terms of Use, and tap Agree & Set Up.

 3. Do one of the following:

  • To allow Norton Ad Blocker notifications when important new features are available, tap Turn On Notifications and then tap OK.

  • If you do not want Norton Ad Blocker notifications to be displayed, tap No Thanks.

 4. From the springboard, launch Settings to open device's settings.

 5. Select Safari, and then select Content Blockers.

 6. Tap Ad Blocker to turn it on.

What can I do if features on a page that I visit do not work?

If some of the features on a page do not work, you can temporarily turn off Norton Ad Blocker.

 1. In Safari, tap and hold the refresh button.

 2. Tap Reload Without Content Blockers.

Why am I seeing more ads than before?

To identify new ads, Norton Ad Blocker requires updates from Norton. If Background App Refresh is off in device's Settings, or if you have quit Norton Ad Blocker from the app switcher, it cannot receive the updates.

To make sure that the Norton Ad Blocker receives the available updates, do the following:

 • Launch Ad Blocker, and press the Home button to ensure that it is running in the background.

 • Go to the device's Settings, select General, and then select Background App Refresh. Ensure that the Background App Refresh feature is turned on and that Ad Blocker is also turned on.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v115518328
Λειτουργικό σύστημα: iOS
Τελευταία τροποποίηση: 15/03/2022