Άλλα προϊόντα

System requirements for Norton AntiVirus 12 for Mac

To install Norton AntiVirus 12 on your Mac, it must meet the following minimum system requirements:

System requirements

  • Operating systems:

   • Mac OS X 10.7.5 or later

    To install Norton product version 8.x or later, you need to have Mac OS X 10.10.x or later.

  • Hardware:

   • Mac system with Intel® Core 2 Duo processor

   • 2 GB of RAM (required for Mac OS X 10.7.5)

   • 1.5 GB of available hard disk space

   • Internet connection required for LiveUpdate

To know the version of OS X on your Mac, click the Apple icon in the top-left corner of your desktop, and then click About this Mac.Your version of Mac OS X, memory (RAM), and processor speed is displayed.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v62952609
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 21/06/2019