Άλλα προϊόντα

Message: "Incompatible Software: This version of Norton product is not compatible with this version of macOS"

To fix this problem, uninstall Norton, and then download and install the latest version of Norton.

STEP 1

Uninstall Norton

 1. On your Mac, click the Finder icon in the dock, and then click Applications in the left pane under Favorites section.

 2. Find the Norton application icon, and drag it to the Trash or Bin.

 3. Click Continue.

 4. When prompted, type your administrator account password, and then click OK.

 5. In the window that appears, click Uninstall.

 6. When prompted, type your administrator account password, and then click Install Helper.

 7. Click Restart Now.

STEP 2

Install Norton

 1. Go to my.norton.com and click Sign In.

 2. Type in your email address and password for Norton, and click Sign In.

 3. In the My Norton portal, click Download.

 4. In the Get Started page, click Agree & Download.

 5. When the download finishes, double-click the file that you downloaded to launch the Norton installer.

 6. In the Norton installer window, select I want to join Norton Community Watch, and click Install to start the installation.

 7. When you see a prompt for Install Helper tool, type your administrator password and then click Install Helper.

 8. When prompted, in the Norton installation window, click Restart.

 9. After restarting your Mac, in the Norton installation window that appears, click Open Now to open System Preferences.

 10. In the Security & Privacy preferences window, on the General tab, click the lock icon at the bottom, type your administrator password and click Unlock.

 11. Next to System software from application Norton was blocked from loading, click Allow. Exit the System Preferences window.

 12. In the Norton installation window, click Continue.

 13. In the Norton Installation window, click Open to go to the Security & Privacy settings.

  To complete the Norton installation on macOS 10.15.x or later, you need to allow Full Disk access to Norton.

 14. In the Security & Privacy preferences window, on the Privacy tab, click the lock icon at the bottom, type your administrator password and click Unlock.

 15. In the left pane, select Full Disk Access, and then check Norton System Extension in the right pane. Exit the System Preferences window.

 16. In the Installation Successful window, click Restart.

  You must restart your computer to complete the installation process.

 17. In the Norton installation window, click Next, and then click Complete.

 18. If prompted to activate, type your email address and password to sign in to Norton. From the list of available licenses in your account, select your license and click Next.

  Norton installation is now complete.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v119128123
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/11/2019