Άλλα προϊόντα

Ρύθμιση του Norton ώστε να σας ειδοποιεί σχετικά με προβλήματα απόδοσης

Το Norton παρακολουθεί την απόδοση του συστήματός σας. Αν εντοπίσει αυξημένη χρήση των πόρων του συστήματος από ένα πρόγραμμα ή μια διεργασία, σας ειδοποιεί με ειδοποιήσεις απόδοσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ειδοποίηση απόδοσης για να λαμβάνετεειδοποιήσεις απόδοσης κάθε φορά που αυξάνεται η χρήση πόρων συστήματος από ένα πρόγραμμα ή μια διεργασία.

Ρύθμιση του Norton ώστε να σας ειδοποιεί σχετικά με προβλήματα απόδοσης

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

 4. Στην ενότητα Παρακολούθηση απόδοσης, στη γραμμή Ειδοποίηση απόδοσης, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση:

  Απενεργοποίηση

  Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν δεν θέλετε να σας στέλνει το Norton ειδοποιήσεις απόδοσης.

  Ενεργοποίηση

  Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, εάν θέλετε το Norton να σας παρέχει ειδοποιήσεις απόδοσης, όταν ένα πρόγραμμα ή μια διεργασία υπερβεί το όριο χρήσης πόρων του συστήματος.

  Μόνο καταγραφή

  Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε απλά να παρακολουθείται η χρήση πόρων συστήματος από το Norton για κάθε πρόγραμμα ή διεργασία που εκτελείται στον υπολογιστή σας.

  Από προεπιλογή, το στοιχείο Ειδοποίηση απόδοσης έχει οριστεί σε Μόνο καταγραφή.

  Όταν ένα πρόγραμμα ή διεργασία υπερβεί το όριο χρήσης πόρων του συστήματος, το Norton καταγράφει αυτές τις λεπτομέρειες στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας. Μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με ειδοποιήσεις απόδοσης στην κατηγορία Ειδοποίηση απόδοσης, στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

 5. Στην ενότητα Ειδοποίηση έντονης χρήσης για, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη χρήση CPU, μετακινήστε το διακόπτη CPU στη θέση Ενεργοποίηση.

  • Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη χρήση μνήμης, μετακινήστε το διακόπτη Μνήμη στη θέση Ενεργοποίηση.

  • Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη χρήση δίσκου, μετακινήστε το διακόπτη Δίσκος στη θέση Ενεργοποίηση.

  • Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη μέτρηση δεικτών χειρισμού, μετακινήστε το διακόπτη Δείκτες στη θέση Ενεργοποίηση.

   Ως προεπιλογή, αυτό το στοιχείο είναι απενεργοποιημένο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v36700888
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019