Άλλα προϊόντα

Open Norton Password Manager vault from your browser extension

Norton Password Manager is available as a separate browser extension on Google Chrome, Mozilla Firefox, and Microsoft Edge browsers. On the top-right corner of the browser window, click the Norton Password Manager icon. Depending on the window displayed, do one of the following:
 • If Get started window is displayed, go to Step 1.

 • If Your vault is locked window is displayed, go to Step 2.

STEP 1

Sign in to Norton account

 1. In the Sign In window, click Sign in.

 2. In the Sign in window, type your Norton account username and password, and click Sign in. If you do not remember your Norton account password, then click Forgot username or password? and follow the on-screen instructions to recover your lost password.

STEP 2

Sign in to vault

 1. In the Your vault is locked window, click Unlock vault.

 2. In the Unlock your vault window, type your Norton Password Manager vault password, and click Unlock vault.

  If you do not remember the password, click Show password hint.

  The Norton Password Manager vault password is different from the Norton account password.

 3. On the top-right corner of the browser window, click the Norton Password Manager icon and select the required website.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v80684417
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2022