Άλλα προϊόντα

Install Norton Password Manager on your mobile device

Using the Norton Password Manager mobile app, you can access your saved logins, password, and other confidential and important data on the move right from your iPhone, iPad, Android smartphones, or tablets. Download and install the Norton Password Manager app on your mobile device to start accessing your Norton Password Manager data.

As Norton does not know your vault password and therefore does not have access to your data, there is no possibility to restore access if you forgot your vault password. If you are still logged in on your mobile device and have fingerprint, Touch ID, or Face ID activated you can set a new vault password on your mobile without losing your data. Norton Password Manager lets you reset your vault password from your mobile device only. For detailed instructions on how to reset your vault password, read Reset your Norton Password Manager vault password.

Depending on your device, do one of the following to install Norton Password Manager:

I have an Android device

 1. Launch the Play Store app and search for "Norton Password Manager".

 2. From the search results, select Norton Password Manager.

 3. Tap Install to start the installation.

 4. When the installation finishes, tap Open to launch the app.

 5. Read the User License Agreement, and then tap Agree & Launch.

 6. Do one of the following:

  • To take a tour and know more about Norton Password Manager app, tap What is Norton Password Manager.

  • If you do not have an existing Norton account, tap create an account and follow the on-screen instructions to create your Norton account.

  • To access the online vault that was created using a Norton product on your computer, tap Sign in. Type your Norton account username and password and then tap Sign in.

 7. Type your Norton Password Manager password to access your online vault, and then tap Open Vault.

 8. Do one of the following:

  • To open your Norton Password Manager vault on your device faster, you can set up a PIN. Tap Set up PIN code, select a 4-digit PIN code and confirm it.

  • To skip the PIN set-up and start using Norton Password Manager, tap Skip for Now.

  Norton Password Manager set-up is now complete and you can access your saved logins, addresses, wallet, notes, and favorites from the online vault.

I have an iPhone or iPad

 1. Launch the App Store, and search for "Norton Password Manager".

 2. From the search results, select Norton Password Manager, and then tap Install.

 3. When the installation finishes, tap Open to launch the app.

 4. Read the Norton License Agreement, and then tap Agree & Launch.

 5. To access the online vault that was created using a Norton product on your computer, on the Sign in tab, type your Norton account username and password and tap Sign in.

  If you do not have an existing Norton account, click create an account, provide your details to create a new account, and tap Create Account.

 6. Type your Norton Password Manager password to access your online vault, and then tap Open Vault.

 7. For faster access to your Norton Password Manager vault using a PIN, Touch ID, or Face ID, you can set up a PIN.

  Do one of the following:

  • To set up a PIN, tap Set up PIN code, select a 4-digit PIN code and confirm. Tap OK.

  • To skip the PIN set-up and start using Norton Password Manager, tap Skip for Now.

  If you have enabled Touch ID or Face ID on your device, you can use it to open the vault, once you set up a PIN for Norton Password Manager. No other configuration is required.

  Norton Password Manager set-up is now complete and you can access your saved logins, addresses, wallet, notes, and favorites from the online vault.

Video


Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v74391156
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 07/09/2023