Άλλα προϊόντα

Επιδιόρθωση προβλημάτων αυτόματης συμπλήρωσης φορμών Web του Norton Password Manager

Ορισμένες τοποθεσίες Web (κυρίως αυτές των τραπεζικών ιδρυμάτων) εμφανίζουν μόνο το πεδίο σύνδεσης ή το πεδίο ονόματος χρήστη στην ιστοσελίδα τους. Αφού καταχωρίσετε το όνομα χρήστη, μεταφέρεστε στη δεύτερη ιστοσελίδα, η οποία περιέχει είτε το πεδίο κωδικού πρόσβασης είτε τα πεδία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Αυτές οι τοποθεσίες ανήκουν στην κατηγορία των τοποθεσιών Web που βασίζονται σε σύνδεση σε διαχωρισμένη σελίδα.

Αν το Norton Password Manager δεν συμπληρώνει αυτόματα τη φόρμα Web σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία Web, μπορείτε να την υποβάλετε για αναφορά μέσω του Norton Feedback.

Διαμόρφωση του Norton Password Manager για σύνδεση σε διαχωρισμένη σελίδα

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Norton Password Manager για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας μόνο αν η τοποθεσία Web χρησιμοποιεί φόρμα βασισμένη στο Web για τη σύνδεση σε διαχωρισμένη σελίδα.

  1. Ανοίξτε την τοποθεσία Web για την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης.

  2. Αν η θυρίδα αποθήκευσης είναι κλειστή, κάντε κλικ στην επιλογή Θυρίδα αποθήκευσης κλειστή στο πρόγραμμα περιήγησης Web.

  3. Στο παράθυρο Θυρίδα αποθήκευσης κλειστή, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  4. Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης για την τοποθεσία Web και κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση ή Είσοδος.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v59913692
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2020