Άλλα προϊόντα

Fix problem enabling Norton Safe Search as your default search provider

To resolve this problem, manually configure the browser to make Safe Search the default search provider.

Depending on the web browser, follow the steps to configure your browser manually:

Mozilla Firefox

 1. Start Firefox.

 2. In the Search drop-down, select Change Search Settings.

 3. In the Search window, under Default Search Engine, select Norton Search from the drop-down list.

  Norton Safe Search is set as your default search engine.

Google Chrome

 1. Start Google Chrome.

 2. To change your default search engine from Norton Safe Search, on the top-right corner of the Chrome browser, click the Customize and control Google Chrome icon, and click Settings.

 3. In the Settings window, under Search engine, click Disable.

  This will reset the default search engine to your previous selection.

 4. To enable Norton Safe Search as the default search engine, in the top-right corner of the Chrome browser, click the Customize and control Google Chrome icon, and click Extensions.

 5. In the Extensions window, next to Norton Safe Search, click on the toggle button to enable the feature.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v114461087
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 10/07/2022