Άλλα προϊόντα

Διαχείριση των ρυθμίσεων της Norton Family σε συσκευές Android

Αν διαθέτετε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family στη συσκευή Android, μπορείτε να ενημερώσετε τις περισσότερες ρυθμίσεις του Norton Family από τη συσκευή. Οι αλλαγές που εκτελείτε με χρήση της εφαρμογής συγχρονίζονται άμεσα με την κονσόλα ιστού της Norton Family. Ενημερώστε τις ρυθμίσεις λογαριασμού της Norton Family με τον ακόλουθο τρόπο:

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v91978029
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019