Άλλα προϊόντα

Δημιουργία λογαριασμών χρήστη σε Windows

Οι λογαριασμοί χρηστών επιτρέπουν σε πολλά άτομα να μοιράζονται έναν υπολογιστή. Κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να συνδεθεί στα Windows χρησιμοποιώντας το προσωπικό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του. Κάθε χρήστης διαθέτει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. Όταν τα παιδιά σας χρησιμοποιούν ξεχωριστούς λογαριασμούς χρήστη, το Norton Family μπορεί να παρακολουθεί κάθε παιδί ξεχωριστά.

Αν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο έναν λογαριασμό χρήστη, αυτός ο λογαριασμός είναι ο λογαριασμός διαχειριστή. Συνιστάται η δημιουργία ενός τυπικού λογαριασμού χρήστη για κάθε παιδί που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε ότι δεν μπορούν να εκτελούν εργασίες διαχειριστή, όπως η δημιουργία νέων λογαριασμών χρήστη.

Το ακόλουθο γράφημα απεικονίζει την οθόνη σύνδεσης με διάφορους λογαριασμούς χρήστη στα Windows 7:

Δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη σε Windows

 1. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε Windows Vista και Windows 7, στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.

  • Σε Windows 8 ή νεότερες εκδόσεις, μεταβείτε στην οθόνη Έναρξη.

 2. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε Windows Vista, στον Πίνακα ελέγχου των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρήστη.

  • Σε Windows 7, στον Πίνακα ελέγχου των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών και οικογενειακή ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών.

  • Σε Windows 8 ή νεότερες εκδόσεις, σύρετε από το δεξί τμήμα της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.

 3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε Windows Vista, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή κατάργηση λογαριασμών χρηστών και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου λογαριασμού.

  • Σε Windows 7, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση άλλου λογαριασμού. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παράσχετε επιβεβαίωση.

  • Σε Windows 8 ή νεότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες, στην επιλογή Προσθήκη χρήστη και έπειτα στην επιλογή Σύνδεση χωρίς λογαριασμό Microsoft.

 4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε Windows Vista, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το λογαριασμό.

  • Σε Windows 7, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου λογαριασμού.

  • Σε Windows 8 ή νεότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικός λογαριασμός και πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού.

 5. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε Windows Vista ή Windows 7, επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμού.

  • Σε Windows 8 ή νεότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v91580726_nortonfamily_help_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 09/11/2018