Άλλα προϊόντα

Προβολή πληροφοριών υπηρεσιών Norton

Η σελίδα Η συνδρομή μου εμφανίζει τον αριθμό των διαθέσιμων εγκαταστάσεων των συνδρομών Norton που έχουν καταχωριστεί στον λογαριασμό Norton σας.

Αν έχετε χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις την τρέχουσα συνδρομή σας, θα πρέπει να αγοράσετε ένα επιπρόσθετο κλειδί προϊόντος από το Symantec Store για την εγκατάσταση της υπηρεσίας σε συσκευή. Επιπλέον, μπορείτε να απεγκαταστήσετε την υπηρεσία Norton από μια υπάρχουσα συσκευή και να την εγκαταστήσετε σε άλλη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, Μεταφορά υπηρεσίας Norton σε νέα συσκευή

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με όλες τις καταχωρισμένες υπηρεσίες Norton στη σελίδα Η συνδρομή μου. Για κάθε υπηρεσία Norton, μπορείτε να προβάλετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Κατάσταση της υπηρεσίας

  • Κλειδί προϊόντος

  • Σειριακός αριθμός προϊόντος

  • Ημερομηνία λήξης συνδρομής

  • Ονόματα των συσκευών στις οποίες έχει εγκατασταθεί η υπηρεσία

  • Ημερομηνία κατά την οποία η υπηρεσία εγκαταστάθηκε σε κάθε συσκευή

Προβολή πληροφοριών υπηρεσιών Norton

  1. Συνδεθείτε στο Norton.

  2. Στη σελίδα Η συνδρομή μου, κάντε κλικ στη συνδρομή Norton για να προβάλετε τις λεπτομέρειες.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v57840235
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 07/01/2019