Άλλα προϊόντα

Αποκλεισμός κοινοποίησης των προσωπικών πληροφοριών των παιδιών σας

Από προεπιλογή, όταν το παιδί σας αποστέλλει προσωπικές πληροφορίες σε ασφαλή τοποθεσία Web, το ProductName δεν αποκλείει και δεν παρακολουθεί αυτήν τη δραστηριότητα. Η διεύθυνση URL μιας ασφαλούς τοποθεσίας Web ξεκινά με την ακολουθία «https» αντί της «http». Για παράδειγμα, αν το παιδί σας αποστείλει προσωπικές πληροφορίες στο Gmail, το ProductName δεν παρακολουθεί και δεν αποκλείει αυτήν τη δραστηριότητα. Για την αποφυγή της κοινοποίησης προσωπικών πληροφοριών από τα παιδιά σας σε μη ασφαλείς τοποθεσίες Web, πρέπει να προσδιορίσετε αυτές τις λεπτομέρειες από τις ρυθμίσεις των προφίλ τους. Με αυτόν τον τρόπο, το ProductName μπορεί να αποκλείσει αυτές τις απόπειρες και να σας ειδοποιήσει.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Web του ProductName ή την εφαρμογή γονικού ελέγχου ProductName για Android για να προσδιορίσετε και να αποκλείσετε προσωπικές πληροφορίες.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v40471277
Λειτουργικό σύστημα: 
Τελευταία τροποποίηση: 09/11/2018