Άλλα προϊόντα

Αλλαγή λογαριασμών χρηστών διαχειριστή σε τυπικούς λογαριασμούς χρήστη σε Windows

Αν το παιδί σας δημιουργήσει νέον λογαριασμό χρήστη Windows και συνδεθεί στον υπολογιστή με αυτόν το λογαριασμό, η Norton Family δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες του παιδιού. Για να αποτρέψετε τη δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη Windows, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το παιδί σας διαθέτει τυπικό λογαριασμό χρήστη.

Αν ο λογαριασμός χρήστη Windows του παιδιού σας διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή, πρέπει να αλλάξετε το λογαριασμό σε τυπικό λογαριασμό χρήστη.

Αλλαγή λογαριασμών διαχειριστή σε τυπικούς λογαριασμούς σε Windows

 1. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε Windows Vista και Windows 7, στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου και έπειτα στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών.

  • Σε Windows 8 ή νεότερες εκδόσεις, στην οθόνη Έναρξη, αναζητήστε και ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου.

 2. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε Windows Vista και Windows 7, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών και έπειτα κάντε κλικ στο λογαριασμό που θέλετε να αλλάξετε.

  • Σε Windows 8 ή νεότερες εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών και οικογενειακή ασφάλεια και Λογαριασμοί χρηστών και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τύπου λογαριασμού.

 3. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.

 4. Κάντε κλικ στο λογαριασμό που θέλετε να αλλάξετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τύπου λογαριασμού.

 5. Επιλέξτε το στοιχείο Τυπικός και κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τύπου λογαριασμού.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v40467375
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 06/06/2019