Άλλα προϊόντα

Προβολή ή ανανέωση των κανόνων του σπιτιού

Το παιδί σας μπορεί να δει τους κανόνες του σπιτιού που ορίζετε. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται σχετικά με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες στο Internet. Το παιδί μπορεί επίσης να ζητήσει άδεια για την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο Internet.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v40464464
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 08/11/2019