Άλλα προϊόντα

Επιδιόρθωση κοινών προβλημάτων με το Norton Family στη συσκευή σας iOS

Η Norton Family επιτρέπει στα παιδιά σας να απολαμβάνουν τον ιστό με ασφάλεια από τις συσκευές iOS που διαθέτουν, ενώ ταυτόχρονα σας ενημερώνει σχετικά με τις δραστηριότητές των, ούτως ώστε να μπορείτε να τα καθοδηγείτε όταν είναι απαραίτητο. Ακολουθούν ορισμένα από τα συνηθισμένα προβλήματα που σχετίζονται με το Norton Family για iOS και τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για την επίλυσή τους.

Οι εγκατεστημένες εφαρμογές εξαφανίζονται στη συσκευή iOS του παιδιού μου

Όταν η συσκευή iOS του παιδιού σας είναι κλειδωμένη κατά τη διάρκεια των ωρών απαγόρευσης χρήσης ή όταν ενεργοποιείτε το Άμεσο κλείδωμα, η Norton Family αποκρύπτει τις εγκατεστημένες εφαρμογές συμπεριλαμβανομένης της Norton Family και τωνπροεπιλεγμένων εφαρμογών όπως το Safari, το iTunes Store, το App Store και η Κάμερα.
Σε αντίθεση με τις συσκευές Android, δεν κλειδώνει πλήρως τη συσκευή iOS του παιδιού σας. Όταν οι ώρες απαγόρευσης χρήσης λήξουν ή όταν ξεκλειδώσετε τη συσκευή, το παιδί σας θα μπορεί να αποκτήσει ξανά πρόσβαση σε όλες τις κρυμμένες εγκατεστημένες εφαρμογές.
Αυτές οι εφαρμογές ενδέχεται να ανακαταταχθούν με αλφαβητική σειρά. Ενημερώστε το παιδί σας ότι πρόκειται για συνήθη συμπεριφορά και ότι δεν έχει καταργηθεί καμία εφαρμογή. Επίσης, προτείνετε στο παιδί σας να μην χρησιμοποιεί φακέλους για την ομαδοποίηση των εφαρμογών του.

Οι εφαρμογές δεν εμφανίζονται μετά τη λήξη των ωρών απαγόρευσης χρήσης ή το ξεκλείδωμα

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται σε ορισμένα προβλήματα δικτύου. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:
 1. Συνδεθείτε στο Norton σας.

 2. Επιλέξτε το παιδί στου οποίου τη συσκευή εμφανίζεται το πρόβλημα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα συσκευής παιδιού και κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ξεκλείδωμα συσκευής παιδιού στο προφίλ του παιδιού σας ξανά και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ξεκλείδωμα.

Ορισμένες λειτουργίες επίβλεψης δεν λειτουργούν στη συσκευή iOS του παιδιού μου

Αν πιστεύετε ότι το παιδί σας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο που έχετε αποκλείσει, διασφαλίστε τα ακόλουθα:
 • Ότι έχετε ρυθμίσει συγκεκριμένες λειτουργίες στη συσκευή iOS του παιδιού σας για να επωφελείστε στο έπακρο από το Norton Family. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα Ρύθμιση Norton Family στο iPhone ή το iPad του παιδιού σας.

 • Έχετε καθορίσει το επίπεδο περιορισμού ανάλογα με την ηλικία του παιδιού σας.

 • Το παιδί σας δεν έχει τροποποιήσει καμία από τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να είναι δυνατή η επίβλεψη από τη Norton Family.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Web του Norton ή την εφαρμογή Norton Family για γονείς για να προβάλετε τις εν λόγω δραστηριότητες του παιδιού σας. Αν χρησιμοποιείτε συσκευή Android, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις εφαρμογής γονικού ελέγχου για να λαμβάνετε άμεσες ειδοποιήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες επίβλεψης χρόνου και παραποίησης περιεχομένου.

 • Το παιδί χρησιμοποιεί μόνο το πρόγραμμα περιήγησης Norton Family κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων του στο διαδίκτυο.

 • Ο κανόνας του σπιτιού είναι ενεργοποιημένος και έχει διαμορφωθεί με τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Αντιμετωπίζω προβλήματα με την εγκατάσταση ενός προφίλ στη συσκευή του παιδιού μου

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα αν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο προφίλ στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες και για την εύρεση λύσης, διαβάστε την ενότητα Επίλυση προβλημάτων εγκατάστασης προφίλ.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v131388548
Λειτουργικό σύστημα: iOS
Τελευταία τροποποίηση: 02/11/2021