Άλλα προϊόντα

Norton Family restricts the device access for your child even during the allowed hours

To resolve this problem, lock and unlock the child's device.

Lock and unlock child's device

  1. Sign in to your account.

  2. Select the child profile that you want to configure.

  3. Click or tap Lock Child's Devices.

  4. In the Instant Lock window, click or tap Lock.

  5. Click Unlock Child's Devices and then click or tap Unlock.

If you are using Google account to sign in to Norton Family account, make sure that you sign out from your Google account in your browser after finishing the Norton Family setup.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v128425851
Λειτουργικό σύστημα: Android;Windows;iOS
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023