Άλλα προϊόντα

Αμφισβήτηση κατηγοριοποίησης τοποθεσίας Web

Ανάλογα με τον κανόνα του σπιτιού ιστού που έχετε ορίσει, η Norton Family αποκλείει ή επιτρέπει ιστότοπους που ανήκουν σε συγκεκριμένη κατηγορία. Ορισμένες φορές ενδέχεται να πιστεύετε ότι η κατηγοριοποίηση της τοποθεσίας Web είναι λανθασμένη. Η κακή κατηγοριοποίηση ενδέχεται να προκύψει λόγω ανθρώπινου σφάλματος ή σε περίπτωση που το περιεχόμενο της τοποθεσίας Web τροποποιήθηκε και η υπάρχουσα κατηγορία δεν ισχύει πλέον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να υποβάλετε αίτημα αλλαγής της κατηγοριοποίησης της τοποθεσίας Web.

Χρήση τοποθεσίας Web του Norton

  1. Συνδεθείτε στο Norton σας.

  2. Επιλέξτε το παιδί που θέλετε να διαχειριστείτε.

  3. Στο πλακίδιο WEB, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών.

  4. Σε μια καταχώριση δραστηριότητας τοποθεσίας Web που θέλετε να αμφισβητήσετε ή να αλλάξετε, κάντε κλικ στην επιλογή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αμφισβήτηση κατηγορίας.

  5. Προσθέστε ή καταργήστε τις κατάλληλες κατηγορίες για την τοποθεσία Web.

  6. Πληκτρολογήστε μια σύντομη εξήγηση του λόγου για τον οποίο η τοποθεσία Web θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στην κατηγορία που επιλέξατε.

  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v128056427
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 08/11/2019