Άλλα προϊόντα

Πώς μπορεί το παιδί σας να πραγματοποιεί ή να λαμβάνει κλήσεις όταν η συσκευή του είναι κλειδωμένη;

Η συσκευή του παιδιού σας θα κλειδώνεται όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Άμεσο κλείδωμα ή όταν το παιδί υπερβεί το χρονικό όριο χρήσης της συσκευής. Όταν η συσκευή κλειδωθεί, το παιδί σας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καμία εγκατεστημένη εφαρμογή και μπορεί μόνο να πραγματοποιεί ή να λαμβάνει κλήσεις από τις επαφές που έχετε ορίσει ως επιτρεπόμενες. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να βοηθήσετε τα παιδιά σας να επικοινωνούν με τις επιτρεπόμενες επαφές όταν η συσκευή τους είναι κλειδωμένη.

  1. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

    • Στην οθόνη αποκλεισμού της συσκευής, πατήστε την επιλογή Επιτρεπόμενες επαφές.

    • Ανοίξτε την εφαρμογή Norton Family, πατήστε και έπειτα πατήστε την επιλογή Επιτρεπόμενες επαφές.

  2. Στην οθόνη Επιτρεπόμενες επαφές, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

  3. Όταν το παιδί σας καλεί μια επιτρεπόμενη επαφή μέσω της οθόνης αποκλεισμού, ενδέχεται να παρατηρήσει ότι η εφαρμογή τηλεφώνου είναι αποκλεισμένη. Ωστόσο, η κλήση εξακολουθεί να εκτελείται και να είναι ορατή στην περιοχή ειδοποιήσεων, όπως εμφανίζεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Αν χρειαστεί, το παιδί μπορεί επίσης να ξεκλειδώσει τη συσκευή χρησιμοποιώντας το PIN που έχετε ορίσει. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να δείτε το PIN.

Προβολή του PIN με χρήση της τοποθεσίας Web του Norton

  1. Συνδεθείτε στο Norton σας.

  2. Κάντε κλικ στο παιδί που θέλετε να διαχειριστείτε.

  3. Στο πλακίδιο ΧΡΟΝΟΣ, κάντε κλικ στην επιλογή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή κάτω από το παράθυρο PIN.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126962008_nortonfamily_help_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2018