Άλλα προϊόντα

Πώς μπορεί το παιδί σας να πραγματοποιεί ή να λαμβάνει κλήσεις όταν η συσκευή του είναι κλειδωμένη;

Η συσκευή του παιδιού σας θα κλειδώνεται όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Άμεσο κλείδωμα ή όταν το παιδί υπερβεί το χρονικό όριο χρήσης της συσκευής. Όταν κλειδωθεί η συσκευή, το παιδί σας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καμία εγκατεστημένη εφαρμογή εκτός από την εφαρμογή Τηλέφωνο. Ωστόσο, το παιδί σας μπορεί να λαμβάνει κλήσεις από όλους αλλά μπορεί να πραγματοποιεί κλήσεις μόνο σε επιτρεπόμενες επαφές που έχετε καθορίσει.

Ώρα απαγόρευσης χρήσηςΠραγματοποιήστε ή λάβετε κλήσεις κατά τη λειτουργία Άμεσο κλείδωμα (Instant Lock) ή την απαγόρευση χρήσης

  1. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

    • Στην οθόνη αποκλεισμού της συσκευής, πατήστε την επιλογή Επιτρεπόμενες επαφές.

    • Άνοιγμα της εφαρμογής Norton Family, Ανοίξτε την εφαρμογή «Norton Family», πατήστε. και έπειτα πατήστε την επιλογή Επιτρεπόμενες επαφές.

  2. Στην οθόνη Επιτρεπόμενες επαφές, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

  3. Όταν το παιδί σας καλεί μια επιτρεπόμενη επαφή μέσω της οθόνης αποκλεισμού, ενδέχεται να παρατηρήσει ότι η εφαρμογή τηλεφώνου είναι αποκλεισμένη. Ωστόσο, η κλήση εξακολουθεί να εκτελείται και να είναι ορατή στην περιοχή ειδοποιήσεων, όπως εμφανίζεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Αν χρειαστεί, το παιδί μπορεί επίσης να ξεκλειδώσει τη συσκευή χρησιμοποιώντας το PIN που έχετε ορίσει. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να δείτε το PIN.

Προβολή του PIN με χρήση της τοποθεσίας Web του Norton

  1. Συνδεθείτε στο Norton σας.

  2. Κάντε κλικ στο παιδί που θέλετε να διαχειριστείτε.

  3. Στο πλακίδιο ΧΡΟΝΟΣ, κάντε κλικ στην επιλογή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή κάτω από το παράθυρο PIN.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126962008
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 26/06/2019