Άλλα προϊόντα

Ρύθμιση περιορισμών σε συσκευές iOS

Ρυθμίστε περιορισμούς στη συσκευή iOS του παιδιού σας για βέλτιστη προστασία από τη Norton Family. Αυτή η ενέργεια αποτρέπει τα παιδιά σας από τη χρήση προγραμμάτων περιήγησης ή εφαρμογών που δεν παρακολουθούνται από τη Norton Family, καθώς και από την απεγκατάσταση της Norton Family. Συνιστάται να ορίσετε περιορισμούς αμέσως πριν την έναρξη χρήσης της συσκευής από το παιδί σας. Πρέπει επίσης να αποκλείσετε τη χρήση όλων των προγραμμάτων περιήγησης εκτός από τη Norton Family για το παιδί σας.

Ρύθμιση περιορισμών σε iOS

 1. Στη σελίδα Εφαρμογές, πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις, πατήστε την επιλογή Γενικά.

 3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν η επιλογή Περιορισμοί είναι απενεργοποιημένη, πατήστε τις επιλογές Περιορισμοί, Ενεργοποίηση περιορισμών και δημιουργήστε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης περιορισμών.

  • Αν η επιλογή Περιορισμοί είναι ενεργοποιημένη, πατήστε την επιλογή Περιορισμοί και πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης περιορισμών.

 4. Στη σελίδα Περιορισμοί, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Στην ενότητα Αποδοχή, απενεργοποιήστε τα στοιχεία Safari και Διαγραφή εφαρμογών.

  • Στην ενότητα Επιτρεπόμενο περιεχόμενο, πατήστε τα στοιχεία Εφαρμογές και έπειτα Έως 12 ετών.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v115378369
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2019