Άλλα προϊόντα

Συμβατότητα του Norton Family με το πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge

Το Microsoft Edge παρέχεται ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης με τα Windows 10. Το Norton Family υποστηρίζει το εναλλακτικό πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer, το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο με τα Windows 10.

Επί του παρόντος, η λειτουργικότητα του Norton Family είναι περιορισμένη στο πρόγραμμα περιήγησης Microsoft® Edge. Σας βοηθάμε να παρακολουθείτε την κυκλοφορία για διευθύνσεις URL HTTP, αλλά όχι για διευθύνσεις URL HTTPS. Αν χρησιμοποιείτε Windows 10, συνιστάται να μεταβείτε σε ένα συμβατό πρόγραμμα περιήγησης όπως το Internet Explorer, το Google Chrome ή το Mozilla Firefox, ούτως ώστε το Norton Family να μπορεί να παρακολουθεί τη δραστηριότητα στο Internet σε οποιονδήποτε υπολογιστή χρησιμοποιούν τα παιδιά σας.

Το εν λόγω προϊόν αναμένεται να είναι πλήρως συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης Edge σύντομα.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου προγράμματος περιήγησης

  1. Στην κύρια οθόνη, στην κάτω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows και έπειτα στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα.

  3. Στο παράθυρο Σύστημα, κάντε κλικ στο στοιχείο Προεπιλεγμένες εφαρμογές.

  4. Στο δεξί τμήμα του παραθύρου, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή Πρόγραμμα περιήγησης στο Web, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Microsoft Edge.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογή εφαρμογής, επιλέξτε το προτιμώμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

    Αν θέλετε να ορίσετε το Microsoft Internet Explorer ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης αλλά δεν το βλέπετε στη λίστα των προγραμμάτων περιήγησης, ενδέχεται να χρειαστεί να το ενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα «Ενεργοποίηση του Microsoft Internet Explorer».

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v113672388
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/06/2019