Άλλα προϊόντα

Προβολή ή παράταση του εναπομένοντος χρόνου χρήσης της συσκευής

Το παιδί μπορεί να προβάλει το συνολικό επιτρεπόμενο χρόνο χρήσης της συσκευής και τον εναπομένοντα χρόνο χρήσης της. Το Norton Family ειδοποιεί το παιδί 15 λεπτά πριν τη χρονική περίοδο περιορισμού ή τη λήξη της επιτρεπόμενης χρονικής περιόδου χρήσης. Παρέχει επίσης αντίστροφη μέτρηση ενός λεπτού όταν το παιδί πλησιάζει τη χρονική περίοδο περιορισμού ή η επιτρεπόμενη χρονική περίοδος χρήσης της ημέρας έχει χρησιμοποιηθεί.

Όταν το παιδί υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα χρήσης της συσκευής, το Norton Family αποκλείει τη χρήση της συσκευής από το παιδί, ανάλογα με τον κανόνα του σπιτιού που έχετε καθορίσει. Το παιδί σας μπορεί να σας στείλει ένα αίτημα για παράταση του χρόνου και, με βάση την απόφασή σας, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη συσκευή μέχρι την παρατεταμένη ώρα.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v110242968
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 14/10/2020