Άλλα προϊόντα

Προβολή του εναπομένοντος χρόνου χρήσης της συσκευής

Το παιδί μπορεί να προβάλει το συνολικό επιτρεπόμενο χρόνο χρήσης της συσκευής και τον εναπομένοντα χρόνο χρήσης της. Η Norton Family ειδοποιεί το παιδί 15 λεπτά πριν τη λήξη της επιτρεπόμενης χρονικής περιόδου. Παρέχει αντίστροφη μέτρηση ενός λεπτού όταν το παιδί πλησιάζει τη χρονική περίοδο περιορισμού.

Όταν το παιδί υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα χρήσης της συσκευής, η Norton Family αποκλείει ή επιτρέπει τη χρήση της συσκευής για το παιδί, ανάλογα με τον κανόνα του σπιτιού που έχετε καθορίσει.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v110242968
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019