Άλλα προϊόντα

Ρυθμίστε το Norton Driver Updater για να ελέγχει για εναλλακτικά προγράμματα οδήγησης

Η λειτουργία Εναλλακτικά προγράμματα οδήγησης στο Norton Driver Updater ελέγχει για εναλλακτικά προγράμματα οδήγησης για το υλικό σας, εάν ο κατασκευαστής της συσκευής δεν έχει κυκλοφορήσει νέες ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης.

Κάθε εξάρτημα υλικού στον υπολογιστή σας χρειάζεται προγράμματα οδήγησης για να λειτουργεί σωστά. Οι κατασκευαστές συσκευών διαθέτουν αυτά τα προγράμματα οδήγησης για λήψη. Εκτός από αυτά τα επίσημα προγράμματα οδήγησης, υπάρχουν και εναλλακτικά προγράμματα οδήγησης που βοηθούν τις συσκευές να λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Εάν ένα συγκεκριμένο εξάρτημα υλικού δεν λειτουργεί σωστά και ο κατασκευαστής της συσκευής δεν έχει κυκλοφορήσει νέα έκδοση προγράμματος οδήγησης, το Norton Driver Updater σας βοηθά να αποκτήσετε συμβατά εναλλακτικά πακέτα προγραμμάτων οδήγησης για το συγκεκριμένο υλικό.

Με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Εναλλακτικά προγράμματα οδήγησης, το Norton Driver Updater ενημερώνει τα ξεπερασμένα προγράμματα οδήγησης με εναλλακτικά πακέτα προγραμμάτων οδήγησης όταν οι κατασκευαστές των αρχικών συσκευών δεν έχουν κυκλοφορήσει νέα έκδοση προγράμματος οδήγησης για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών από την κυκλοφορία της τελευταίας έκδοσης.

Από προεπιλογή, το Norton Driver Updater περιμένει για 3 μήνες προτού προσφέρει την ενημέρωση του υλικού σας με ένα εναλλακτικό πρόγραμμα οδήγησης. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον χρόνο αναμονής ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Αν προτιμάτε να έχετε μόνο τις ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης του κατασκευαστή της συσκευής, μπορείτε να διατηρήσετε απενεργοποιημένη τη ρύθμιση Εναλλακτικές επιλογές προγραμμάτων οδήγησης.

Ρυθμίστε το Norton Driver Updater για να ελέγχει για εναλλακτικά προγράμματα οδήγησης

 1. Ανοίξτε το Norton Driver Updater.

 2. Στο παράθυρο Norton Driver Updater, κάντε κλικ στο μενού > Ρυθμίσεις.

 3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, στην περιοχή Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλακτικά προγράμματα οδήγησης.

 4. Στο παράθυρο ρυθμίσεων Εναλλακτικά προγράμματα οδήγησης, ενεργοποιήστε το διακόπτη Εναλλακτικά προγράμματα οδήγησης.

 5. Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε την περίοδο αναμονής:

  • 1 μήνας

  • 2 μήνες

  • 3 μήνες

  • 6 μήνες

  • 1 Χρόνος

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v20230523135901858
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023