Άλλα προϊόντα

Norton product key redemption

Thank you for your recent purchase of Norton from one of our partner retail locations.

In the meantime, to activate your Norton subscription, contact Norton Support.

Before contacting us, keep these details ready to be shared with our support team:

  • Redemption code that is located on the receipt or on the product that you purchased from the retailer

  • Proof of purchase receipt from the retailer

  • If you are an existing Norton user, your current Norton account email address

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v125689696
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 24/06/2019