Άλλα προϊόντα

Disable or enable warnings

Norton Secure VPN warns you whenever you are connected to an unsecured hotspot. Warnings are enabled by default. If you want to disable the warnings, you can do that from Network Protection menu.

Disable or enable warnings

  1. Open Norton Secure VPN.

  2. Tap or click the Network Protection icon.

  3. Toggle the Enable Warnings switch.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v117122896
Λειτουργικό σύστημα: Windows, macos, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2019