Άλλα προϊόντα

Getting started with your Norton subscription

Have you downloaded your Device Security?

After you purchase a Norton subscription, you must download and install your device security on each of your devices to get protection.

Downloading is easy; sign in to your account and click Download. For detailed instructions, read Download and Install your Norton device security product.

For Korea, China, and Japan regions: Your Norton account does not get created during the purchase process. Install your product by following the instructions provided in the purchase confirmation e-mail. Once the product gets installed, create your account. For detailed instructions, read Create a Norton account.

You can download it on multiple devices depending on your subscription. Your plan also includes free cloud backup to securely store your important files. For details on activating your free cloud storage, read Activate Norton Cloud Backup.

Is your protection turned on?

After you install, double-click the Norton product icon on your Desktop and see if the Norton window appears Green. If the security status is green, it indicates that your device has protection.

If the status appears in red or orange, there may be some device security features which are not enabled or functioning properly. In most cases, clicking the Fix Now button can solve these problems.

Also, make sure that you install the latest updates for your operating system and periodically update all other software programs whenever the vendors release the updates.

Do you have online privacy protection?

If you have Norton 360, you should have the Norton Secure VPN* feature that helps protect your online privacy when information is being sent or received over Wi-Fi, wired, or mobile connections.

You must download and install on each device to get online privacy protection for that device.

If you have purchased Norton Secure VPN separately, download it on your compatible devices. For more information, read Get started with Norton Secure VPN.

* Norton Secure VPN is available only in certain countries.

Do your kids' devices have protection? … and your files and passwords too?

Your subscription may include the Norton Cloud Backup** and Norton Family Parental Control^ features. Norton Family Parental Control helps you monitor your kids' Internet usage. For more information, read Getting started with Norton Family. You can use the Norton Cloud Backup feature to back up your important documents and data. For more information, read Activate Norton Cloud Backup.

You can use the Norton Password Manager feature to store all your passwords so that you don't have to remember them. Our browser extensions will autofill them securely when in need. For more information, read Add the Norton browser extensions.

^ Norton Family Parental Control features are not supported on Mac.

** Norton Cloud Backup feature is not supported on Mac. It requires your device to have an Internet/data plan and be turned on.

Have you configured your Identity Theft Protection?

If you have Norton 360 with LifeLock, you need to set up your Identity Theft Protection#. LifeLock Identity Theft Protection monitors for uses of your personal information and provide restoration services to help if you do have an identity theft issue.

For more information, read Get started with LifeLock Identity Theft Protection.

# LifeLock Identity Theft Protection is not available in all countries.

Looking for your receipt or subscription status?

Sign in to your account to manage your subscription.

You can download your receipt, see your order history, or update your billing information and email address in My Norton.

You can also see the devices that have protection under your subscription, and you can even free up a license to protect a new device.

Need help?

If you have any problem with your subscription, you can always contact our Member Services & Support.

You can reach out to other users at Norton Community to talk about your protection or discuss any other security-related topics. You can also find us at Twitter or Facebook.

If you think your device is infected and if you are eligible, you can leverage the Virus Protection Promise^^, where a Norton expert can help diagnose and remove the virus, and if not, give you a refund.

^^ Virus Protection Promise: To be eligible, you must have a qualifying subscription with automatic renewal. If a Norton expert is unable to remove the virus from your device, then you may receive a refund based on the actual price paid for the current term of your qualifying subscription. If you have a bundle (a qualifying subscription from Norton purchased with either another offering from Norton, or a third party offering), your refund will be limited to the Manufacturer's Suggested Retail Price of only your qualifying subscription for the current term, not to exceed the total bundled price paid. Any refund will be net of any discounts or refunds received and less any shipping, handling and applicable taxes, except in certain states and countries where shipping, handling and taxes are refundable. The refund does not apply to any damages incurred as a result of viruses. See Norton.com/guarantee for complete details.

Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v117057704
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023