Άλλα προϊόντα

Ρύθμιση Norton Family στο iPhone ή το iPad του παιδιού σας

Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τους γονικούς ελέγχους της για iOS πρέπει να ρυθμίσετε ορισμένες λειτουργίες στις συσκευές iOS των παιδιών σας. Για να παρακολουθήσετε ιστότοπους που επισκέπτονται στο διαδίκτυο, θα πρέπει επίσης να απενεργοποιήσετε όλα τα προγράμματα περιήγησης στις συσκευές iOS, εκτός από το πρόγραμμα περιήγησης Family Norton.

Προσθήκη Norton Family στις υπηρεσίες Θέσης iOS

Όταν ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες θέσης iOS, εφαρμογές όπως η Norton Family μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση των συσκευών των παιδιών σας.

 1. Στην αρχική οθόνη της συσκευής iPhone ή iPad του παιδιού σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Ιδιωτικό απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας.

 2. Βεβαιωθείτε ότι οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες.

 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family, αγγίξτε την και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πάντα.

Προσθήκη Norton Family στη λειτουργία ανανέωσης εφαρμογών στο παρασκήνιο του iOS

Η ανανέωση εφαρμογών στο παρασκήνιο είναι λειτουργία iOS που επιτρέπει σε οποιαδήποτε εφαρμογή για συσκευές iPhone ή iPad να ενημερώνεται στο παρασκήνιο κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής Norton Family.

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Ανανέωση εφαρμογών στο παρασκήνιο.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Ανανέωση εφαρμογών στο παρασκήνιο είναι ενεργοποιημένη.

 3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family και ενεργοποιήστε την.

Εγκατάσταση προφίλ ή έλεγχος αν υπάρχει εγκατεστημένο προφίλ

Η λειτουργία του άμεσου κλειδώματος στη συσκευή iOS του παιδιού σας απαιτεί εγκατάσταση ενός προφίλ.

 

Βεβαιωθείτε ότι το Safari είναι ενεργοποιημένο πριν εγκαταστήσετε το προφίλ σε συσκευές που εκτελούν έκδοση 13 ή νεότερες. Μιλήστε με τα παιδιά σας σχετικά με το προφίλ και ζητήστε τους να μην το απεγκαταστήσουν. Δεν θα λάβετε ειδοποίηση αν το παιδί σας απεγκαταστήσει το προφίλ χωρίς σύνδεση στο Internet.

Εγκατάσταση του προφίλ

 1. Άνοιγμα της εφαρμογής Norton Family.

 2. Πατήστε το εικονίδιο του μενού, πατήστε Εγκατάσταση προφίλ.

 3. Αγγίξτε Λήψη προφίλ.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα Εγκατάσταση προφίλ στη συσκευή iOS του παιδιού σας.

  Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Η εγκατάσταση προφίλ απέτυχε», καταργήστε το υπάρχον προφίλ MDM στη συσκευή και δοκιμάστε ξανά. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εγκατάσταση του προφίλ, διαβάστε την ενότητα Επιδιόρθωση προβλημάτων εγκατάστασης προφίλ.

Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί κάποιο προφίλ

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε Γενικά.

 2. Πατήστε Διαχείριση συσκευής ή Προφίλ > Προφίλ διαχείρισης.

  Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται μόνο αν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο προφίλ στη συσκευή.

 3. Θα πρέπει να εμφανίζεται ένα προφίλ υπογεγραμμένο από τη NortonLifeLock Inc.

Εγκατάσταση VPN ή έλεγχος για εύρεση εγκατεστημένου VPN

Πρέπει να εγκαταστήσετε το VPN για να παρακολουθείτε ή να αποκλείετε τις δραστηριότητες του παιδιού σας στον ιστό που πραγματοποιούνται με χρήση άλλων εφαρμογών εκτός του προγράμματος περιήγησης Norton Family. Αναζητήστε το σύμβολο του VPN στη συσκευή του παιδιού σας για να επιβεβαιώσετε ότι το VPN έχει εγκατασταθεί.

Αν δεν βλέπετε το σύμβολο του VPN, το παιδί σας ενδέχεται να το έχει απενεργοποιήσει ή να πρέπει να εγκαταστήσετε το VPN. Για να ενεργοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε το VPN, τερματίστε και έπειτα επανεκκινήστε την εφαρμογή Norton Family.
 • Αν το VPN είναι ήδη εγκατεστημένο, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

 • Αν το VPN δεν είναι εγκατεστημένο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε Εγκατάσταση του VPN.

Ρύθμιση Περιορισμών iOS για εργασία με τη Norton Family

Με την ενεργοποίηση των Περιορισμών iOS, μπορείτε να προσθέσετε τη Norton Family στη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιούν λειτουργίες όπως οι Υπηρεσίες θέσης ή η Ανανέωση εφαρμογών στο παρασκήνιο. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το Safari, καθώς η Norton Family δεν παρακολουθεί αυτό το πρόγραμμα περιήγησης αν τα παιδιά σας το χρησιμοποιούν για τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Συνιστάται να ορίσετε περιορισμούς με κωδικό πρόσβασης αμέσως πριν το παιδί σας ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

 1. Αγγίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις > Χρόνος χρήσης οθόνης > Περιορισμοί περιεχομένου και ιδιωτικού απορρήτου.

 2. Ενεργοποιήστε το στοιχείο Περιορισμοί περιεχομένου και ιδιωτικού απορρήτου.

 3. Πατήστε το στοιχείο Επιτρεπόμενες εφαρμογές και έπειτα απενεργοποιήστε το Safari.

 4. Πατήστε το στοιχείο Αγορές από το iTunes και το App Store, πατήστε Διαγραφή εφαρμογών και έπειτα επιλέξτε το στοιχείο Να μην επιτρέπεται.

 5. Πατήστε Περιορισμοί περιεχομένου, πατήστε Εφαρμογές και έπειτα πατήστε το εύρος ηλικίας του παιδιού σας, για παράδειγμα Έως 12 ετών.

  Αυτή η ενέργεια αποτρέπει το παιδί σας από τη λήψη εφαρμογών που ενδέχεται να είναι ακατάλληλες για την ηλικία του.

  Η Norton Family δεν παρακολουθεί άλλα προγράμματα περιήγησης εκτός από το πρόγραμμα περιήγησής της Norton Family. Το Safari απενεργοποιείται αυτόματα μετά την εγκατάσταση ενός προφίλ. Αν είναι ενεργοποιημένο, ελέγξτε αν έχετε εγκαταστήσει ένα προφίλ στη συσκευή.

Norton Family Norton Family Διαγραφή του YouTube και όλων των εφαρμογών προγράμματος περιήγησης εκτός της Norton Family

Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των παιδιών σας στο διαδίκτυο, για παράδειγμα με περιορισμό των βίντεο που προβάλλουν ή των αναζητήσεων που εκτελούν, είναι δυνατή μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης της Norton Family. Για να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με όλο το περιεχόμενο που προβάλλει το παιδί σας στο Internet, διαγράψτε όλα τα άλλα προγράμματα περιήγησης στη συσκευή iOS.

 1. Στην Αρχική οθόνη του iPhone ή του iPad του παιδιού σας, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε εικονίδιο έως ότου όλα τα εικονίδια αρχίσουν να τρεμοπαίζουν.

 2. Πατήστε το εικονίδιο x που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής προγράμματος περιήγησης που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Πατήστε το κουμπί Διαγραφή.

 4. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για την κατάργηση άλλων εφαρμογών προγράμματος περιήγησης εκτός του Norton Family.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v116875818
Λειτουργικό σύστημα: iOS
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023