Άλλα προϊόντα

Διαμόρφωση ρυθμίσεων του Norton Password Manager από το Norton

Αφού εγκαταστήσετε το Norton, θα έχετε την επιλογή να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Norton Password Manager. Μπορείτε να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε τη θυρίδα αποθήκευσης Norton Password Manager, να διαμορφώσετε την πρόσβαση στη θυρίδα αποθήκευσης και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Ρυθμίσεις εξαγωγής και εισαγωγής του Norton Password Manager

Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα του Password Manager για λόγους ασφαλείας ή ανάκτησης δεδομένων ή κατά τη μεταφορά των δεδομένων του Password Manager σε νέο υπολογιστή. Τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας αποθηκεύονται ως αρχεία .DAT.
Μπορείτε να προστατεύσετε τα αρχεία αντιγράφου ασφαλείας με έναν κωδικό πρόσβασης. Η NortonLifeLock συνιστά να χρησιμοποιήσετε κωδικό πρόσβασης για την μεγαλύτερη προστασία των δεδομένων του Password Manager. Ο κωδικός πρόσβασης αντιγράφων ασφαλείας δεν χρειάζεται να είναι ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης του Password Manager. Πρέπει να παράσχετε τον κωδικό πρόσβασης κατά την επαναφορά των δεδομένων του Password Manager για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας.
Μπορείτε να εισαγάγετε τα δεδομένα του Password Manager από ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων, δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας από τη θυρίδα αποθήκευσής σας και αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αντίγραφα ασφαλείας της θυρίδας αποθήκευσης ακολουθώντας τη διαδρομή Users\<User Name>\My Documents\Norton Identity Safe Backups\<Norton account name>.
Κατά την εισαγωγή των δεδομένων του Password Manager, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Συγχώνευση των δεδομένων εισαγωγής στη θυρίδα αποθήκευσης στην οποία είστε συνδεδεμένοι τη δεδομένη στιγμή.

 • Αντικατάσταση των δεδομένων του Password Manager που είναι αποθηκευμένα στη θυρίδα αποθήκευσης στην οποία είστε συνδεδεμένοι με τα δεδομένα εισαγωγής.

Ρυθμίσεις ασφαλείας του Norton Password Manager

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Password Manager στην καρτέλα Ασφάλεια του παραθύρου Ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε το επίπεδο ασφάλειας που θέλετε για τη χρήση του κωδικού πρόσβασης του Password Manager.
Οι παρακάτω ενότητες σάς επιτρέπουν να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Password Manager και να ορίσετε επίπεδα ασφάλειας για τον κωδικό πρόσβασής σας:

Πρόσβαση θυρίδας αποθήκευσης

Μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ασφαλείας για άνοιγμα και κλείσιμο της θυρίδας αποθήκευσης.

Οι επιλογές σας είναι:

 • Να ζητείται ο κωδικός πρόσβασής μου κατά την έναρξη κάθε περιόδου λειτουργίας σύνδεσης:

  Σας ειδοποιεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Password Manager.

 • Να ζητείται ο κωδικός πρόσβασής μου πριν τη συμπλήρωση των στοιχείων σύνδεσης ή μιας φόρμας:

  Σας ζητά τον κωδικό πρόσβασης του Password Manager για κάθε ηλεκτρονική φόρμα πριν την αυτόματη συμπλήρωση συνδέσεων. Μπορείτε να καθορίσετε τις μεμονωμένες συνδέσεις ώστε να απαιτούν την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης του Password Manager πριν την αυτόματη συμπλήρωση.

 • Κλείσιμο θυρίδας αποθήκευσης μετά από <minutes> λεπτά αδράνειας:

  Σας αποσυνδέει αυτόματα από το Password Manager όταν δεν το χρησιμοποιείτε για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό όριο αδράνειας σε 15, 30 ή 45 λεπτά. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν είστε συχνά σε χώρο με άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

 • Κλείσιμο θυρίδας αποθήκευσης κατά την αναστολή λειτουργίας:

  Σας αποσυνδέει αυτόματα από το Password Manager όταν το σύστημα μεταβαίνει σε αναστολή λειτουργίας.

Κωδικός πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης

Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης, για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης και να ορίσετε μια νέα υπόδειξη κωδικού πρόσβασης.

Ρυθμίσεις περιήγησης του Norton Password Manager

Η καρτέλα Περιήγηση στο παράθυρο Ρυθμίσεις σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε το Password Manager να συλλέγει, να αποθηκεύει και να εμφανίζει τις πληροφορίες σύνδεσης για τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Μπορείτε να διαμορφώσετε το Password Manager ώστε να εμφανίζει τις κάρτες που δημιουργείτε για τις τοποθεσίες Web που περιέχουν φόρμες. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της αυτόματης συμπλήρωσης για τις τοποθεσίες στο web που περιέχουν απειλές ασφαλείας.

Η NortonLifeLock συνιστά να διατηρείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις συνδέσεις.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των παρακάτω επιλογών στο παράθυρο Περιήγηση :

Αποθήκευση σύνδεσης

Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το Norton Password Manager ώστε να αποθηκεύει και να συμπληρώνει τα διαπιστευτήρια σύνδεσης. Οι επιλογές σας είναι:

Αποθήκευση των διαπιστευτηρίων μου κατά τη σύνδεσή μου σε τοποθεσία στο web : Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης για τις τοποθεσίες στο web που επισκέπτεστε. Οι επιλογές σας είναι: Πάντα, Όχι ή Ερώτηση.

Απενεργοποίηση διαχείρισης κωδικών πρόσβασης του προγράμματος περιήγησης : Σας επιτρέπει να καθορίσετε πώς θέλετε να λειτουργεί η διαχείριση κωδικών πρόσβασης του προγράμματος περιήγησης. Οι επιλογές σας είναι: Ναι, Όχι ή Ερώτηση.

Γραμμή πληροφοριών

Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το Norton Password Manager ώστε να εμφανίζει τη λίστα ταυτοτήτων στη γραμμή πληροφοριών. Οι επιλογές σας είναι:

 • Προβολή των στοιχείων σύνδεσης όταν έχω πολλά στοιχεία σύνδεσης για μια τοποθεσία : Προβάλλει τα στοιχεία σύνδεσής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε μια τοποθεσία στο web που έχει πολλά στοιχεία σύνδεσης.

 • Προβολή των επιλογών συμπλήρωσης κάθε φορά που επισκέπτομαι μια σελίδα με φόρμα : Προβάλλει τις Διευθύνσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε μια τοποθεσία στο web στην οποία υπάρχουν φόρμες προς συμπλήρωση με τα προσωπικά στοιχεία σας.

 • Να μου ζητείται να ανοίξω τη θυρίδα αποθήκευσης : Σας ειδοποιεί ώστε να ανοίξετε τη θυρίδα αποθήκευσης κάθε φορά που επισκέπτεστε μια τοποθεσία Web με πεδία προς συμπλήρωση.

Συμπλήρωση

Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το Norton Password Manager ώστε να συμπληρώνει αυτόματα τις ταυτότητές σας όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία Web. Οι επιλογές σας είναι:

Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων σύνδεσης όταν επισκέπτομαι τοποθεσίες στο web : Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή, για να συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία σύνδεσής σας, όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία στο web.

Αυτόματη συμπλήρωση σε τοποθεσίες που περιέχουν απειλές ασφαλείας : Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πώς θέλετε το Password Manager να ανταποκρίνεται στις τοποθεσίες Web που περιέχουν απειλές ασφαλείας. Οι επιλογές σας είναι: Ναι, Όχι ή Ερώτηση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v10327252
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021