Άλλα προϊόντα

Error: "Another installer is currently running. Please wait for it to complete and then try again"

If you see this message, there are chances that the install window is hidden behind other windows. We suggest that you minimize all open windows to see the installer.

Restart the computer and reinstall Norton

  1. Exit all programs.

  2. Restart the computer.

  3. Reinstall your Norton product.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090618140542EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 17/06/2021