Άλλα προϊόντα

Assign a device to a Norton Core network user

You assign devices to users in your Norton Core network at the time that you add each user to your secure network. If you later add a new device to your network, you need to assign it to a specific user. For more information on how to add a device to your secure network, see How to add a device.

Assign a device to a user

 1. Launch the Norton Core app.

 2. On the top-left corner, tap the menu icon.

 3. Tap Devices.

 4. In the Devices screen, tap the device that you want to assign.

 5. Tap the edit icon that appears next to the device name.

 6. Provide a name that relates to the user's name.

 7. Tap Save.

 8. On the top-left corner, tap the menu icon.

 9. Tap People.

 10. In the People screen, tap the user's name.

 11. Scroll down to the Devices section.

 12. Tap the vertical ellipse icon next to Devices, and then tap Assign Devices.

 13. In the Assign Devices screen, tap the renamed device that you want to assign to the specific user.

 14. On the top-right corner, tap Save.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v118380566
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019