Άλλα προϊόντα

Change Norton Core user time restrictions

Norton Core lets you limit the time your children, or other users in your network, spend online. Five minutes before the limit is up, Norton Core notifies you and allows you to extend the time limit.

At any time, you can view the total amount of time that is allowed and the amount of time remaining for each user. When the user exceeds the total time, Norton Core automatically blocks internet access.

If you set time limit for a user with multiple devices and all the devices browse/stream videos at the same time, the time limit ends faster that what you set. You have to increase the time limit as appropriate to accommodate simultaneous use of multiple devices.

For example, you have three devices assigned to a user and you set a time limit of 30 min for the user. If all the three devices stream videos simultaneously, each device reaches the time limit after 10 minutes of video streaming. In this case, you have to set the time limit to 90 minutes for the user so that each device can browse for 30 minutes.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v118380548
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019