Άλλα προϊόντα

Norton Core Security Score

Norton Core monitors the network traffic of the devices in your secure network and provides a security score indicating the security level of your network. The score ranges from 0 through 500:

  • Excellent (450-500)

  • Good (300-449)

  • Fair (100-299)

  • Critical (0-99)

If your Norton Core security score hits the Fair level, take steps to increase your score:

  • Set a strong password for your wireless network

  • Install the latest firmware and software updates when available

  • Ensure all your managed devices have a security software installed in them

  • Revert any overrides made to the recommended Norton Core settings

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v118380521
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2020